Informácia o plánovanej ťažbe dreva v roku 2020 na majetku členov Urbár Rača, pozem. spol.

Obrázok ku správe: Informácia o plánovanej ťažbe dreva v roku 2020 na majetku členov Urbár Rača, pozem. spol.
13.01.2020 - Oznamy

Informujeme Vás, že odo dňa 13.01.2020 budú vykonávané ťažbové práce v nižšie uvedenom rozsahu. VÚ 50+ (prebierka nad 50 rokov) – JPRL 699  lokalita Malá Baňa
OÚ MP (Obnovná / rubná ťažba)
JPRL 701  lokalita Gašparské
JPRL 702 lokalita pod altánkom
JPRL 703 Gašparské, okrajová asfaltová cesta
JPRL 706 a lokalita pod okrajovou asfaltovou cestou k hranici MLBA od Peknej cesty
Predpokladaný termín ukončenia 31.03.2020 je závislý od poveternostných podmienok.