Informácia o podaných kandidátkach pre voľby do samosprávy Mestskej časti Bratislava-Rača

13.09.2018 - Oznamy

V stanovenom termíne do 11.9.2018 boli v našej MČ podané 3 kandidátne listiny na starostu mestskej časti. Dve kandidátne listiny podali nezávislí kandidáti, jednu kandidátku podala koalícia politických strán a hnutí. O 15 miest poslancov miestneho zastupiteľstva sa uchádza 58 kandidátov, z toho 14 nezávislých. Ostatní kandidáti sú na kandidátnych listinách 9 politických strán, politických hnutí a koalícií politických strán a politických hnutí.
O hlasy vo volebnom obvode č. 1 Rača sa uchádza 39 kandidátov, zvolených môže byť 10 poslancov, vo volebnom obvode č. 2 Krasňany sa uchádza 13 kandidátov, zvolení môžu byť 3 poslanci a vo volebnom obvode č. 3 Východné sa uchádza 6 kandidátov, zvolení môžu byť 2 poslanci.
Prvé zasadnutie miestnej volebnej komisie sa uskutoční v pondelok 17.9.2018, na ňom členovia MVK preskúmajú všetky podané kandidátne listiny. MVK musí zaregistrovať kandidátov najneskôr 45 dní pred dňom konania volieb, o čom vydá písomné rozhodnutie.
Mestská časť je povinná uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní pred dňom konania volieb.

Ing. Jana Pešková
zapisovateľka miestnej volebnej komisie