Informácie o zápise detí do základných a materských škôl

Obrázok ku správe: Informácie o zápise detí do základných a materských škôl
19.03.2021 - Oznamy

Oddelenie školstva informuje obyvateľov Rače o zápise do ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača

Základné školyZápis do základných škôl sa uskutoční  v období od pondelka 12. apríla 2021 do piatka 16. apríla 2021 vrátane.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej  školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
Bližšie informácie budú zverejnené na konkrétnych školách.
 
 

Materské školy

 
Zápis do materských škôl sa uskutoční od pondelka 3. mája 2021 do piatka 7. mája 2021 vrátane.
 
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej  školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
Bližšie informácie budú zverejnené na konkrétnych školách.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete stiahnuť na konci článku. 
 

KONTAKTY NA MATERSKÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY V RAČI