Interaktívna rozprávka Kráska a zviera už túto nedeľu!

Obrázok ku správe: Interaktívna rozprávka Kráska a zviera už túto nedeľu!
20.12.2018 - Podujatia

Mestská časť Bratislava-Rača a H&T Dance company pre Vás pripravili tanečnú interaktívnu rozprávku pre deti KRÁSKA A ZVIERA. Krásna Belle je veľmi šikovné a múdre dievča, ktoré svojou láskou zachráni otca a obmäkčí srdce Zvieraťa. Láska zvíťazí nad pýchou a v kráľovstve nastane nový život....
 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Bratislava-Rača
20.1.2019, 16.00 h, vstupné: 2,00 €
Predpredaj vstupeniek: MÚ Rača, Kubačova 21, kanc.č.8.
Predaj vstupeniek aj priamo v deň konania predstavenia.


Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti.
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.