Jarná brigáda na Gelnickej spojila tri generácie

Obrázok ku správe: Jarná brigáda na Gelnickej spojila tri generácie
13.04.2017 - Oznamy

Stovka párov rúk pomáhala pri jarnej revitalizácii areálu materskej školy na Gelnickej. Takmer štyridsať dospelých – rodičov, starých rodičov a zamestnancov škôlky spojilo sily, aby upravili zeleň, chodníky, ihriská i pieskoviská najväčšej škôlky v Rači. Druhá aprílová sobota začala počasím ideálnym na pobyt vonku. Pracovné rukavice vytiahlo aj zopár škôlkarov, ktorí pomáhali s trhaním buriny či zametaním. Okrem toho, že všetci strávili netradičný poldeň v komunite, ktorá sa väčšinou stretáva len podávajúc si kľučky pri vstupe do škôlky, bol to tiež úspešný pokus o medzigeneračný dialóg. „Tešíme sa, že medzi rodičmi dnes máme aj našich bývalých žiakov, ktorí sa do škôlky opäť radi vracajú a svoj vzťah k miestu, kde strávili časť svojho detstva, vyjadrujú aj takouto pomocou. Ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli podporiť,“ uviedla riaditeľka materskej školy  Viera Pilková. 
Sobotné rodičovské brigády na Gelnickej sa konajú dva krát ročne a okrem praktického prínosu sú tiež v súlade s výchovnými a vzdelávacími cieľmi škôlky – poznanie prírody, vedenie k ochrane životného prostredia a pozitívnemu vzťahu k pohybu a zdravému spôsobu života, a tiež pestovanie a rozvíjanie citu k tradíciám regiónu.
-zk-