Jasličkári navštívili našich klientov v Dennom stacionári

Obrázok ku správe: Jasličkári navštívili našich klientov v Dennom stacionári
10.05.2022 - Oznamy

Denný stacionár pre seniorov na Plickovej ulici a Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku na Tbiliskej ulici úzko spolupracujú pri utužovaní medzigeneračných vzťahov medzi seniormi stacionára a detičkami z jasličiek.

Mnohé deti v súčasnej dobe stratili bližší kontakt so staršou generáciou, rovnako v živote seniora môže neraz chýbať rodina s deťmi. Je známe, že vyspelosť spoločnosti sa prejavuje aj tým, akým spôsobom sa dokáže postarať o seniorov. A tak sa postupne opäť dostávame k znovuobjaveniu komunity a začíname nanovo spoznávať, že staršia a mladšia generácia sú vzájomne dôležitým zdrojom informácií.
 
Deti prinášajú energiu, entuziazmus a podporu do života seniorov a tí ich môžu zase obohatiť svojou múdrosťou a chuťou komunikovať.

Detičky z jasličiek preto aj v dnešný deň prišli na návštevu do Denného stacionára a priniesli tak zo sebou úsmevy a radosť. Zaspievali a zarecitovali, rozdali krásne darčeky a kvietky, ktoré natrhali pri hre na dvore stacionára. Svojím elánom a detským optimizmom tak opäť spríjemnili deň všetkým seniorom aj pracovníkom stacionára.

Ďakujeme a budeme sa tešiť opäť na vašu návštevu! ????

Autor článku: Zuzana Koníková, sociálna pracovníčka, Denný stacionár pre seniorov Plickova 18