Kancelária miestneho kontrolóra


Ing. Mgr. Rastislav Daniš  
Kubačova 21
831 06 Bratislava


Tel: 02/ 49 11 24 55
mail: rastislav.danis@raca.sk