Kancelária prednostky

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Piatok 7:30 - 12:00

Marta Ondrušková

sekretariát a výtvarné riešenia

Petra Pažitná

organizačný referát a verejné informácie

Mgr. Lucia Masárová

Organizačný referát

Jana Bednaričová

Referát verejného obstarávania

Mgr. Margita Somorovská

Referát personalistiky, civilnej ochrany a krízového riadenia

Ing. Gabriel Lovecký

Referát ochrany pred požiarmi, BOZP a registratúry