Kancelária starostu

Kontakt

Alstrova 249, 831 06 Bratislava
Alstrova 249, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Piatok 7:30 - 12:00

Mgr. Ján Komara

vedúci kancelárie starostu

Petra Pažitná

asistentka starostu

JUDr. Jozef Šuchta

právnik

Mgr. Margita Somorovská

referent personalistiky a krízového riadenia

Ing. Gabriel Lovecký

referent BOZP, PO a registratúry