Karneval v stacionári

Obrázok ku správe: Karneval v stacionári
05.03.2019 - Podujatia

Aj v tomto roku klienti v dennom stacionári pre seniorov na Plickovej ulici 28. februára mali fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy. Už od rána sme sa spolu s našimi seniormi strojili do rôznych masiek plných fantázie ako napríklad šerif, tiger, pavúčia žena či vodník. Potom sme zahájili sprievod po celom stacionári a boli zavinšovať a zaspievať našim milým paniam kuchárkam, ktoré nám s láskou varia. Po sprievode sme sa občerstvili koláčikmi, ktoré sme si sami napiekli a voňavou kávou. Celé dopoludnie sme spievali, tancovali a na záver sme kultovo pochovali basu pod orgovánom pred naším denným stacionárom.