Knižný kuriér

Obrázok ku správe: Knižný kuriér
06.05.2020 - Kultúra

MČ Bratislava Rača a Miestna knižnica na Žarnovickej ul. chcú vyjsť v ústrety svojim čitateľom a preto sa pre nich rozhodli zriadiť službu pod názvom „Knižný kuriér“ formou donáškovej služby. Všetci čitatelia bývajúci v Rači, ktorí majú záujem o výpožičky kníh touto formou, môžu tak urobiť nasledovným spôsobom:
 
Každú stredu v čase od 8:00 – 11:00 hod si môžu požadované tituly objednať formou
 e-mailovej správy na adrese: anna.klacanova@raca.sk
 sms správou na čísle:   0907 282 737
 prípadne  telefonicky    na čísle:  02/49 11 24 50

 
Následne sa tieto knihy budú rozvážať kuriérom v ten istý deň ( t.j. v stredu) v čase od 13:00 – 16:00 hod.

Pri preberaní donášky musí byť, podobne ako kuriér, tak i čitateľ chránený rúškom a rukavicami a svojím podpisom potvrdí prebratie kníh.
Takisto knihy, ktoré má čitateľ ešte vypožičané a chce ich vrátiť, môže tak vykonať prostredníctvom kuriéra. Takéto knihy ( podobne aj pri ďalšom vrátení) musia byť zabalené v mikroténovom vrecku.
Ak si čitateľ už ďalej nechce požičať knihy, ale chce ich len vrátiť, urobí tak prinesením týchto kníh na Miestny úrad na  Alstrovu ulicu 249 (Obecný dom), kde bude prichystaná debna, do ktorej knihy vloží aj so svojím menom. Aj takto vrátené knihy musia byť umiestnené v mikroténovom vrecku.
Pre uľahčenie výberu kníh môžu čitatelia využiť on-line katalóg knižnice, kde sú uvedené všetky tituly, ktoré knižnica má a predovšetkým tie, ktoré sa momentálne vo fonde nachádzajú.
 
Veríme, že službou potešíme našich čitateľov a že sa čoskoro uvidíme v opätovne otvorenej knižnici.
 
 
MČ Bratislava Rača a Miestna knižnica