Králiky z klobúka

Obrázok ku správe: Králiky z klobúka
03.04.2019 - Kultúra

Mestská časť Bratislava-Rača a Divadielko z klobúka pre Vás pripravili predstavenie Králiky z klobúka 28. apríla o 16.00 hod v Nemeckom kultúrnom dome. Dvaja králici Oskar a Bonifác, ktorí lietajú po svete vo svojom klobúku sa zastavia aj u nás, aby nás naučili niečo o zdravej výžive, geografii, farbách či vesmíre a pritom si s vami zaspievajú a zatancujú svoje veselé pesničky.
 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Bratislava-Rača
28.4.2019, 16.00 h, vstupné: 2,00 €
Predpredaj vstupeniek: Miestny úrad Rača, Kubačova 21, kanc. č. 8.
Predaj vstupeniek aj priamo na mieste v deň konania predstavenia.


Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti.
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 

Súbory na stiahnutie