Krasňanskí seniori sa rozhodli pre kvalitnejší vzduch

Obrázok ku správe: Krasňanskí seniori sa rozhodli pre kvalitnejší vzduch
26.07.2021 - Služby

Klub dostal do bezplatného nájmu germicídny žiarič. Užívateľom denného centra seniorov Krasňany sa bude dýchať zdravšie. Seniori sa vo vlastných priestoroch nestretli už od marca minulého roka. Dôvodom je, samozrejme, pandémia koronavírusu. Priestory centra dlhé mesiace slúžili ako MOM pracovisko na antigénové testovanie obyvateľov. Seniori sa tak stretávali v externých priestoroch.

Na znak vďaky preto Mudr. Adam Hochel, PhD., MPH. preto krasňanským seniorom poskytol UV germicídny žiarič. Ten filtruje vzduch a odstraňuje z neho väčšinu mikroorganizmov. Pomáha tak zabezpečiť sterilné prostredie.

Seniorom MČ Rača praje, aby v zdraví a bez ďalšieho prerušenia mohli užívať svoje priestory.