Kultúrne podujatia v októbri

11.10.2018 - Podujatia

V mesiaci október Mestská časť Rača organizuje množstvo podujatí, na ktoré vás srdečne pozýva. Kultúrno–spoločenské podujatia, október 2018
 
Miestny úrad, Kubačova 21, sobášna miestnosť
8.10.    17.30               Cyklus cestovateľských besied „Cestou necestou“ s Michalom Knitlom profesionálnym nezávislým cestovateľom, ktorý precestoval viac ako 65 krajín. Vstup voľný.
Kirgizsko + Tadžikistan, 800km turistiky

Nemecký kultúrny dom, Barónka 3
 7.10.   16.00               Mesiac úcty k starším s Hudobnou skupinou AKCENT LIVE a Duom Mirka a Ondrej, vstup voľný.
14.10.  16.00               Detské bábkové predstavenie
ANIMARE SILVA: „Žabí princ“
Rozprávočka je inšpirovaná rozprávkou od bratov Grimmovcov „Žabí princ“. Texty sú zveršované, s chytľavým textom piesne. Vstupné: 2,00 €. Predaj vstupeniek priamo na mieste v deň konania predstavenia. 
 
15.10.  19.00               Divadelný pondelok
DIVADLO DOBRETA: „Smrť v ružovom“
Podľa predlohy divadelnej hry Smrť v ružovom – hra Ľubomíra Feldeka, na motívy života a piesní Edith Piaf, na podklade knihy, ktorú napísala Edithina nevlastná sestra Simone Berteautová. Vstupné: 4,00 €. Predpredaj MÚ Rača, Kubačova 21, predaj aj priamo na mieste v deň konania predstavenia.

21.10.  16.00 – 21.00  Tanečná zábava s hudobnou skupinou Fortuna, vstupné: 3,00 €.

28.10.  16.30 – 18.30  TEKVIČKOVÁ SLÁVNOSŤ (HALLOWEEN alebo DUŠIČKY)
...hry a súťaže pod dohľadom strašidielok zo strašidelnej školy, konfetová párty, minidisco, maľovanie na tvár, halloweensky pochod...
Vstupné: 2,00 €. Predpredaj MÚ Rača, Kubačova 21, predaj aj priamo na mieste v deň konania predstavenia.

Parkovisko pred Nemeckým kultúrnym domom, Barónka 3
 6.10.   10.00 – 13.00  Jablkové hodovanie
Jablkové hodovanie je podujatie venované jablkám a všetkých dobrotám z nich vyrobených. Pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja sa koná v sobotu 6. októbra vo viacerých mestách a obciach už jeho 11. ročník.
 
Kultúrne stredisko Impulz, Dopravná 22
18.10.  16.30               Mesiac úcty k starším s deťmi z MŠ Pri Šajbách. Vstup voľný.

20.10.  14.30 – 19.30  „Stretávka starých Rendezákov“. Tradičné stretnutie hlavne starších Rendezákov, ale aj tých ktorí už na Rendezi nežijú. Organizátor: Cyril Sekerka.
 
Detské ihrisko, Sklabinská 8
13.10.  15.00               ŠARKANIÁDA
Vystúpenie Lianka Grolmusová & Oliver - finalistka Československej súťaže Slezsko 2018. Šermiarsko-divadelná spoločnosť Argyll – ukážky zbraní a zbroje. Súťaž o najkrajšieho doma vyrobeného šarkana, tvorivé dielne, tombola. Vstup voľný. V prípade nepriaznivého počasia v KS Impulz.
 
Krasnianska beseda, Kadnárová 19
22.10.  14.00               Mesiac úcty k starším s deťmi z MŠ Cyprichova a Speváckym krúžkom Klubu dôchodcov Krasňany, vstup voľný.


Oddelenie pre kultúru a šport
02/49112472, 38


Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti.
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 

Súbory na stiahnutie