Kultúrno-spoločenské podujatia v októbri nateraz zrušené

Obrázok ku správe: Kultúrno-spoločenské podujatia v októbri nateraz zrušené
02.10.2020 - Kultúra

Milí návštevníci podujatí, z dôvodu aktuálnych platných opatrení ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 sa od 1. októbra do odvolania zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb vrátane organizátorov. Keďže podujatia organizované našou mestskou časťou sa tešia vyššej návštevnosti a neradi by sme návštevníkov obmedzovali, museli sme pristúpiť k zrušeniu podujatií. Samozrejme, myslíme aj na vaše zdravie a zdravie tých, ktorí sa na organizácii podujatí spolupodieľajú, a keďže situácia je nestabilná, kultúrno-spoločenské podujatia organizované mestskou časťou sú v mesiaci október zrušené. Ide konkrétne o tieto podujatia:

Nedeľné tanečné zábavy

Program k Mesiacu úcty k starším

Jablkové hodovanie

Divadelný pondelok

Nedeľné detské predstavenia
 
V prípade priaznivej epidemiologickej situácie a uvoľnení opatrení plánujeme:
 
18.10. 15.00 – 17.00
Športový areál Sklabinská 
Račianska šarkaniáda, vstup voľný.
 
27.10. 16.00 – 18.30
Parkovisko Nemecký kultúrny dom, Barónka 3
Tekvičková slávnosť
...hry a súťaže, miss tekvica, minidisco a konfetová párty, maľovanie na tvár, halloweensky pochod..., vstup voľný.
 
K podujatiam sa vrátime hneď ako to situácia dovolí, tešíme sa na Vás!