Lampiónový sprievod už túto stredu

Obrázok ku správe: Lampiónový sprievod už túto stredu
29.10.2018 - Podujatia

MČ Bratislava – Rača pozýva všetky deti s rodičmi na tradičný 7. Lampiónový sprievod na Východnom - Rendezi, ktorý sa uskutoční v stredu 7. novembra 2018. Zraz je o 17.15 h pred KS Impulz, začiatok sprievodu je naplánovaný na 17.30 h. Tento rok nám trasu sprievodu, ktorá pôjde z KS Impulz na detské ihrisko na Sklabinskú, spríjemní aj hudba z reproduktora, takže bude veselo!  

V areáli detského ihriska je pre deti pripravená Ohňová show Fandango, teplý čaj a sladký keksík. Lampiónový sprievod sa uskutoční za každého počasia, tak sa teplo oblečte a nezabudnite si zobrať so sebou lampióny. Tešíme sa na Vás!


Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. 
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.