Luskáčik pre nevidiacich

Obrázok ku správe: Luskáčik pre nevidiacich
07.06.2022 - Kultúra

Hlavnou myšlienkou projektu je priniesť umenie baletu do sveta nevidiacich najmä pomocou audio komentára, ktorý bude k dispozícii počas bežného predstavenia pomocou aplikácie v telefóne – v slúchadlách sa bude popisovať nevidiacemu divákovi dianie na javisku. Keďže v audio komentári sa používa aj odborná baletná terminológia, pred prestavením budú vo foyeri.


Slovenského národného divadla k dispozícii 3D reliéfne platne (obrazy v ráme, na ktorých sú v 3D formáte vytlačené baletné pózy, sú ozvučené audio komentárom s popisom jednotlivých póz, vysvetlením v latinke a Braillovom písme), vďaka ktorým sa budú môcť oboznámiť nevidiaci, ale aj vidiaci, so základnou baletnou terminológiou, ktorá je používaná v audio komentári.

Autorka tohto projektu Galina Kubalová pred 18 rokmi stratila úplne zrak. Jej syn Jakub Kubala je veľmi úspešný tanečník, ktorý reprezentuje aj Raču na domácich a zahraničných podujatiach. Je žiakom Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave a účinkuje vo viacerých baletných predstaveniach. Myšlienka sa autorke projektu zrodila pri predstavení Tulák Chaplin. „Vedela som, že Jakub je na javisku takmer štyridsať minút, netušila som však, čo robí.
Cítila som sa frustrovane a vtedy mi napadlo, že tieto pocity nemám len ja, ale množstvo nevidiacich ľudí, ktorí sa ocitnú na pohybovom predstavení. Rozhodla som sa vymyslieť niečo, aby aj nevidiaci mohli chodiť na balet a mať z neho zážitok,“
vraví Galina.Baletné dielo Luskáčik od Čajkovského bolo vybraté ako stálica medzi baletnými predstaveniami, ktorá sa hráva vždy v nádhernom vianočnom čase v divadlách po celom svete a doteraz bolo pre nevidiacich neprístupné. Nevidiaci majú aj napriek zrakovému postihnutiu záujem vnímať aj pohybové umenie. Kultúra je pre nich rovnako dôležitá a príťažlivá ako pre ostatnú populáciu. Preto chceme týmto projektom odstrániť bariéru, ktorá stojí medzi sprostredkovaním baletného umenia a nevidiacimi v hľadisku. Je to bariéra, ktorá bola doteraz ťažko prekonateľná. „Manžela som poprosila, aby mi našepkával aspoň v náčrtoch, čo sa deje na javisku, ale pôsobilo to veľmi rušivo a nevhodne, tak sme od toho po pár vetách upustili,“ konštatuje autorka projektu.

Projekt Luskáčik pre nevidiacich bude dvojdňová akcia, ktorá bude určená pre deti so zrakovým postihnutím z Bratislavy, Viedne, Budapešti a Brna. Deti počas prvého dňa absolvujú prehliadku Bratislavy pre nevidiacich, ktorú organizuje Turistické infocentrum. Následne bude workshop a zážitkové učenie s poslucháčmi Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, ktorí budú nevidiacich a slabozrakých žiakov dávať do jednotlivých baletných póz, s ktorými sa vopred zoznámili v 3D reliéfnej knihe, ktorú pre nich špeciálne vyrobíme. Účastníci podujatia prenocujú v Bratislave. Na druhý deň bude nasledovať prehliadka Slovenského národného divadla, v priestoroch foyeru budú k dispozícii 3D reliéfne platne.

V rámci prestavenia Luskáčik bude slávnostne predstavená aplikácia s audio komentárom. Po prvom dejstve bude v priestoroch SND prebiehať workshop na tému „Čo mi dalo toto predstavenie“, počas ktorého budú účastníci projektu modelovať a kresliť prežívanie predstavenia. Modely a kresby budú neskôr vystavené v priestoroch divadla.

Na záver bude beseda s účinkujúcimi. Výsledkom tohto projektu nemá byť jedno predstavenie Luskáčik špeciálne určené pre nevidiacich, ale vďaka súčasným technológiám bude toto predstavenie vždy sprístupnené pre nevidiacich, ktorí v budúcnosti prídu do SND na balet Luskáčik.

Tento projekt je svetovým unikátom, nakoľko v žiadnej krajine sa podobný projekt nikdy nerealizoval. Veríme, že bude pre nevidiacich z okolitých krajín príťažlivým kultúrnym zážitkom a bude mať bohatú odozvu.

Realizácia tohto diela je nesmierne finančne náročná. Snažíme sa získať finančné prostriedky pomocou grantov, rôznych sponzorov a taktiež máme v úmysle vytvoriť kalendár s baletnými pózami, ktorého výťažok bude použitý na krytie nákladov.

Ak vás náš projekt zaujal, viac si o ňom môžete prečítať na www.ozodpodlahy.sk, kde nájdete aj transparentný účet, na ktorom nás môžete finančne podporiť. Ak sa chcete stať súčasťou nášho tímu formou dobrovoľníctva, neváhajte nás kontaktovať cez náš web.

Autor článku: Mgr. Michal Kubala