Marec - mesiac knihy

Obrázok ku správe: Marec - mesiac knihy
18.02.2019 - Kultúra

V rámci mesiaca marec, ktorý je všeobecne známy ako mesiac knihy, sme pre vás v našej knižnici pripravili viacero akcií v kultúrnom stredisku na Žarnovickej. Srdečne vás na všetky pozývame!

Burza kníh 20. - 21. 3. 2019 od 9.00 do 18.00 h

V dňoch 20.3. – 21.3.2019 v čase od 9.00 do 18.00 h sa v priestoroch spoločenskej sály KS Žarnovická uskutoční už tradičná burza kníh, na ktorej si návštevníci môžu za poplatok 0,50 € zakúpiť akýkoľvek z ponúkaných knižných titulov.
 

Dobšinského pečiatkománia

V poslednom marcovom týždni v termíne 25. 3. - 29. 3. 2019 pripravila knižnica Rača pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky projekt pod názvom „Dobšinského pečiatkománia“. Podstatou je priniesť do knižnice Rača akúkoľvek knihu od Pavla Dobšinského /môže ich byť aj viac/, ktorá bude v knižnici opečiatkovaná pamätnou pečiatkou, a každý účastník bude zároveň zaradený do žrebovania o vecné ceny.
 

Hľadaj a získaš

Počas celého mesiaca marec bude v knižnici Rača prebiehať aj akcia s názvom „Hľadaj a získaš“. Do desiatich vybraných kníh /5 detských a 5 dospelých/ budú umiestnené symboly MČ Rača - erb, zástava a štandarda a tí, ktorí knihu s takýmto označením nájdu, budú odmenení vecnými cenami.
 

Najaktívnejší čitatelia Knižnice Rača za rok 2018:

Oddelenie pre dospelých:  1. miesto            Alena Frajtová
                                                  2. miesto            Mgr. Viera Majková
                                                  3. miesto            Irena Lukáčová
 
Oddelenie pre deti:            1. miesto             Ľubomíra Miklovičová
                                                 2. miesto             Marta Draškovičová
                                                 3. miesto             Nela Rakovská
 
Čitateľom srdečne blahoželáme a budú odmenení vecnými cenami.