Materská škola, Gelnická 34

Gelnická 34, Bratislava, Slovensko

Kontaktné osoby

Dobroslava Luknárová

riaditeľka

Mgr. Viera Pilková

zást. riad.

Jana Bognárová

vedúca ZŠS

Profil organizácie