Materská škola na Barónke bude mať nový plot

Obrázok ku správe: Materská škola na Barónke bude mať nový plot
24.07.2018 - Oznamy

Jedna z naplánovaných väčších opráv na školách a škôlkach patriacich mestskej časti sa aktuálne deje aj v areáli materskej školy Barónka. I keď celá budova materskej školy na Barónke prešla v roku 2016 kompletnou rekonštrukciou s budovaním nadstavby, plot okolo areálu zostal v pôvodnom stave. Keďže sa rokmi vďaka koreňovej sústave okolitých stromov nebezpečne nakláňal, dala ho mestská časť počas tohto leta opraviť. 
V prvej fáze sa odstraňuje betónový múrik v časti od parkoviska a osadí sa nové pletivové oplotenie a v druhej fáze sa ostatné pôvodné železné oplotenie natrie novou farbou. 

O väčších či menších opravách v ostatných budovách našich škôl a škôlok počas tohto leta sa dočítate TU.