Materská škola, Novohorská 1

Kontaktné osoby

Mgr. Dagmara Nagyová

riaditeľka

Jana Bognárová

vedúca ZŠS

Andrea Schwarzová

zást. riad.

Profil organizácie