Materská škola, Plickova 16

Plickova 16, Bratislava, Slovensko

Kontaktné osoby

Mgr. Anna Grancová

riaditeľka

PaedDr. Jana Valentová

zást. riad.

Ivana Špilárová

vedúca ZŠS

Profil organizácie