MČ ruší druhé kolo dotácií

Obrázok ku správe: MČ ruší druhé kolo dotácií
14.05.2020 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača ruší poskytovanie dotácií s termínom doručenia do 30. 6. a 31. 8. pre rozpočtový rok 2020. Z dôvodu súčasnej pandémie, keď predpokladáme výrazné zníženie príjmov z podielových daní, potrebuje mestská časť znížiť svoje bežné výdavky. Okrem iných oblastí aj v oblasti dotácií.

Preto miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 12. 5. 2020 rozhodlo svojím uznesením o zrušení poskytovania dotácii podľa VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení neskorších predpisov pre rozpočtový rok 2020. Zrušenie poskytovania dotácii sa vzťahuje na žiadosti s termínom doručenia do 30. 6. 2020 a na žiadosti s termínom doručenia do 31. 8. 2020.

Uznesenie sa nevzťahuje na poskytnutie dotácií na základe žiadostí o poskytnutie dotácie doručených v termíne do 29. 2. 2020.