Mestská časť Bratislava-Rača zriadila účet na pomoc Ukrajine

Obrázok ku správe: Mestská časť Bratislava-Rača  zriadila účet na pomoc Ukrajine
07.03.2022 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača zriadila na účely dobrovoľnej zbierky transparentný účet v Slovenskej sporiteľni, kde môžu všetci svojim dobrovoľným finančným príspevkom podporiť zbierku na pomoc pre Ukrajinu. Aktuálny stav a všetky pohyby môžete sledovať na stránke: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK7009000000005188096608
 
Číslo transparentného účtu :
Slovenská sporiteľňa:     SK70 0900 0000 0051 8809 6608
Swift kód:     GIBASKBX
Kód banky:   0900
 
Ďakujeme za Vašu pomoc!