Miestna volebná komisia Mestskej časti Bratislava-Rača

08.11.2018 - Oznamy

Sídlo a kontakt počas volebného dňa 10. novembra 2018: budova miestneho úradu Kubačova 21, 831 06 Bratislava,
1. poschodie č. dverí 41, tel. č. 02/49112431.
komisia