Miestny rozhlas


Miestny rozhlas bol zrušený.

História
Mestská časť mala od januára 2013 nový rozhlas, ktorého úlohou bolo zefektívniť prácu zamestnancov pri príprave, spracovaní a následnom odvysielaní oznamov.
Aj napriek tomu, že pôvodný systém bol dosť zastaraný, podarilo sa nájsť takú náhradu, ktorá nevyžadovala žiaden zásah do starého systému a súčasne splnila aj podmienku kompatibility s existujúcou ústredňou. Oproti starej verzii rozhlasu, ktorá umožňovala iba vysielanie v reálnom čase, je teraz možnosť kontroly a vypočutia si nahratého oznamu ešte pred jeho odvysielaním do éteru.
Ďalšou výhodou bolo, že nahratý oznam je možné vopred naprogramovať a následne odvysielať aj mimo pracovnej doby.