Miestny rozhlas


Mestská časť má od januára 2013 nový rozhlas, ktorého úlohou je zefektívniť prácu zamestnancov pri príprave, spracovaní a následnom odvysielaní oznamov.
Aj napriek tomu, že pôvodný systém bol dosť zastaraný, podarilo sa nájsť takú náhradu, ktorá nevyžadovala žiaden zásah do starého systému a súčasne splnila aj podmienku kompatibility s existujúcou ústredňou. Oproti starej verzii rozhlasu, ktorá umožňovala iba vysielanie v reálnom čase, je teraz možnosť kontroly a vypočutia si nahratého oznamu ešte pred jeho odvysielaním do éteru.
Ďalšou výhodou je, že nahratý oznam je možné vopred naprogramovať a následne odvysielať aj mimo pracovnej doby. Veríme, že tieto nové funkcie miestneho rozhlasu pomôžu nie len k zefektívneniu komunikácie s občanmi, ale aj k vylepšeniu ich informovanosti. Odteraz budú mať občania možnosť vypočuť oznamy a pozvánky na podujatia aj počas víkendov a sviatkov. 
Radi by sme touto cestou informovali občanov, že až do polovice marca bude prebiehať jeho testovacia fáza. 
 
V prípade Vášho záujmu o reklamu prostredníctvom miestneho rozhlasu v Rači kontaktujte referentku mediálneho oddelenia Janu Feriancovú prostredníctvom mailu: jana.feriancova@raca.sk  


Cenník za odvysielanie reklamných spotov v miestnom rozhlase