Miestny úrad Bratislava-Rača je pre verejnosť zatvorený

Obrázok ku správe: Miestny úrad Bratislava-Rača je pre verejnosť zatvorený
24.02.2021 - Oznamy

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača vzhľadom na pretrvávanie nepriaznivej epidemiologickej situácie naďalej funguje v obmedzenom režime a všetky pracoviská Miestneho úradu sú i naďalej zatvorené pre verejnosť, vrátane Prvého kontaktu. Prosíme, pomôžte nám chrániť zdravie vás i našich zamestnancov.

AKO VYBAVÍM:


PODANIE PODNETU / ZÁSIELKY:
 • emailom na podatelna@raca.sk (pokiaľ uvediete svoju e-mailovú adresu, prijatie Vám potvrdíme emailom)
 • alebo prostredníctvom schránky podateľne umiestnenej priamo na budove nášho úradu na Kubačovej 21 vedľa schodiska pri hlavnom vchode. Dokumenty doručené do 14.00 hod. daného dňa (v piatok do 11:30) budú zaevidované v tento deň, ostatné v nasledujúci pracovný deň. 

TRVALÝ alebo PRECHODNÝ POBYT:
 • cez podateľňu (viď vyššie)
 • emailom na katarina.svarcova@raca.sk
 • telefonicky na tel. č. 02/49 11 24 99

ÚMRTIE, NARODENIE, SOBÁŠ
 • informácie emailom na jana.slaninkova@raca.sk alebo telefonicky na tel. č. 02/49 11 24 15
 • osobne odd. Matrika: pondelok 8:00 - 12:00 – len pre nevyhnutné a neodkladné úkony (napr. úmrtie)
 • MATRIKA JE ZATVORENÁ PRE OSVEDČOVANIE PRAVOSTI PODPISOV A LISTÍN

OSVEDČOVANIE PRAVOSTI PODPISOV A LISTÍN
 • V súčasnom období úrad tieto úkony nevykonáva – v neodkladných prípadoch sa obráťte na notárske úrady

SČÍTANIE OBYVATEĽOV
 • Od 15.2.2021 do 31.3.2021 prebieha sčítanie výlučne elektronicky na www.scitanie.sk
 • Sčítanie prostredníctvom sčítacieho asistenta bude prebiehať až od 1.4.2021

ÚHRADA STRAVNÝCH LÍSTKOV – SENIORI
 • Pokladňa je v súčasnom období otvorená výhradne pre zakúpenie stravných lístkov seniormi, ktorí nemajú bankový účet, a to pondelok a streda 8:00 - 12:00

OSTATNÉ ÚHRADY (daň za psa, rybárske lístky, parkovanie atď):
 • Pokladňa je v súčasnom období otvorená výhradne pre zakúpenie stravných lístkov seniormi, pre úhrady ostatných platieb využite platbu bezhotovostne prevodom na účet alebo úhradou na účet poštovou poukážkou na pošte takto:
 
Adresát platby: Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova 21, 83106 Bratislava, IČO 00304557
 
Číslo účtu – IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032 (VÚB, a.s. )
 
Variabilný symbol:

Stavebný úrad:22100445
Rybársky lístok: 22100448
Výmaz z OR: 2214
Miestne dane: podľa platobného výmeru (info na tel. č. 02/49112443)


Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie. Spoločne to zvládneme.