Miestny úrad Bratislava-Rača od 4. 1. zatvorený

Obrázok ku správe: Miestny úrad Bratislava-Rača od 4. 1. zatvorený
03.01.2021 - Oznamy

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie bude Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača (Kubačova 21, Alstrova 249) od 4. 1. 2021 až do odvolania pre občanov zatvorený. Obyvatelia môžu komunikovať so zamestnancami miestneho úradu písomne, mailom alebo telefonicky.  Všetky kontakty na zamestnancov miestneho úradu nájdete TU

Kontakt na podateľňu: podatelna@raca.sk

Ako podateľňu môžete využiť schránku "OSOBNÁ PODATEĽŇA" na Kubačovej 21.

Dokumenty doručené do 14.00 hod. daného dňa (v piatok do 11:30) budú zaevidované v tento deň, ostatné až nasledujúci pracovný deň.





 
Matrika (bez možnosti overovania dokumentov) bude občanom od 4. 1. 2021 až do odvolania k dispozícií v čase od 8.00 do 12.00 hod. a to v pondelok, stredu a piatok.
 
Pokladňa predáva stravné lístky pre seniorov v pondelok, stredu a piatok od 08.00 do 12.00 hod.

Ostatné platby je možné uhradiť na účet miestneho úradu  IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
BIC : SUBASKBX