Miestny úrad MČ Bratislava-Rača ruší stránkové hodiny

Obrázok ku správe: Miestny úrad MČ Bratislava-Rača ruší stránkové hodiny
16.03.2020 - Oznamy

Za účelom vykonania preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu a ním spôsobeného vírusového ochorenia COVID-19 rušíme stránkové hodiny v budovách miestneho úradu na Kubačovej 21 a Alstrovej 249 na obdobie od pondelka 16. 3. 2020 až do odvolania. Obidva úrady budú pre obyvateľov úplne uzatvorené okrem podateľne na miestnom úrade Kubačova 21, ktorá bude pre obyvateľov otvorená každý deň v čase od 8:00 do 12:00.

Obyvatelia môžu komunikovať so zamestnancami mietneho úradu iba prostredníctvom mailu alebo telefonicky. Kontakty na zamestnancov miestneho úradu sú na web stránke www.raca.sk