A A A

Máte pozitívny vzťah k deťom, ste kreatívni, máte predchádzajúcu prax v škôlke, jasličkách alebo na detskom oddelení v nemocnici? Do nášho zabehnutého tímu hľadáme novú posilu, ktorá sa stane jeho stabilnou súčasťou. Hlavnou náplňou práce je denná starostlivosť o deti od 1 do 3 rokov veku. Spolu budeme vytvárať našim deťom hravé, motivujúce a bezpečné prostredie. Ideálny kandidát by mal mať pedagogické, zdravotné vzdelanie alebo opatrovateľský kurz.

Termín nástupu: od 1.9.2023

Mzdové podmienky/brutto: 900 EUR/mesiac

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, 100%

Náplň práce a zodpovednosti kandidáta:

-komplexná denná starostlivosť o deti od 1 do 3 rokov veku (detské jasle)
-rozvíjanie sebaobsluhy a vedenie detí k samostatnosti a k dodržiavaniu hygienických návykov
-realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu detí primeraného ich veku a individuálnym potrebám
-participácia na kreatívnych a rozvojových aktivitách detí v interiéri aj exteriéri
-priebežné zvyšovanie si odbornej úrovne na odborných seminároch, poradách a supervízii
-zdravotná asistencia v prípade potreby

Kvalifikačné predpoklady:

-úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na oblasť starostlivosti o dieťa
-úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovaný akreditovaný kurz
opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
-vzdelanie v oblasti zdravotníctva

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

-pozitívny vzťah k deťom
-komunikatívnosť, empatia a kreativita
-bezúhonnosť
-vítaná je prax v jasličkách, prax v nemocnici na detskom oddelení a pod.

Zamestnanecké výhody a benefity

-5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
-systém odmien a zamestnaneckých výhod v zmysle kolektívnej zmluvy (37,5 hodinový pracovný čas, príspevok zo sociálneho fondu na zdravie, kultúrne, športové vyžitie, príspevok 50% ceny ročného lístka na MHD, príspevok do III. piliera dôchodkového sporenia atď.)
-ubytovanie v ubytovni zamestnávateľa
-ANTIK BIKE mestský bicykel – 2 hodiny bicyklovania denne zdarma
-odmeny k pracovnému a životnému jubileu

Informácie o výberovom konaní

Žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielajte elektronickou poštou na adresu: zuzana.michnicova@raca.sk , tel.: +421249112426 alebo ich doručte poštou, prípadne osobne na adresu Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35.
Mestská časť si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky.