Mikuláš v račianskych škôlkach

Obrázok ku správe: Mikuláš v račianskych škôlkach
16.12.2019 - Oznamy

Materské škôlky Barónka a Gelnická navštívili Mikuláš, čert aj anjel. Pre deti z materskej škôlky na Gelnickej ulici si pedagogický zbor pripravil 6.12. 2019 koncert „Rozprávka o sláčikovom kvartete“ v podarí umelcov z hudobného centra.  Mikuláš v sprievode anjela a čerta prišiel do škôlky Barónka. Čert sa tento rok rozhodol, že chce byť pomocníkom Mikuláša, a preto museli „Barónčatá“  čerta na úlohu pripraviť, naučiť a vyskúšať. Nakoniec čert skúškou prešiel a pomáhal aj on v tento dôležitý deň Mikulášovi.  Mikuláš deťom odovzdal sladkú odmenu za ich poslušnosť, deti mu na oplátku zaspievali a zarecitovali.
 
Barónčatá sa na Teba tešili,
básne, piesne s radosťou sa učili.
Predvianočný čas si nám veľmi spríjemnil
i darčekmi všetkých nás obdaril.
Divadielko, balíčky,
pre všetkých nás maličkých.
Smiech, radosť a zábava
to u nás vždy vyhráva!

 

Bc. Viktória Pawerová

Mgr. Viera Pilková