Mikuláš zavítal aj do detských jasličiek

Obrázok ku správe: Mikuláš zavítal aj do detských jasličiek
06.12.2018 - Oznamy

Mikuláš s anjelom a kopou darčekov dnes prišiel potešiť detičky, ktoré navštevujú detské jasle na Tbiliskej ulici. Deťom odovzdal sladkosti a malú hračku, deti mu na oplátku zaspievali hneď niekoľko pesničiek. Plnú krabicu darčekov deťom doniesol aj starosta mestskej časti Peter Pilinský spolu s prednostkou miestneho úradu Jankou Peškovou.