Mladé stromy v Rači majú nové chrániče

Obrázok ku správe: Mladé stromy v Rači majú nové chrániče
25.03.2020 - Mesto

V rámci ochrany mladých stromčekov začalo Oddelenie životného prostredia a dopravy s osádzaním špeciálnych chráničov okolo kmeňov stromov.

Cieľom tejto iniciatívy je založiť tieto chrániče okolo všetkých stromov s priemerom kmeňa do 30 cm. Následne sa bude pokračovať s osádzaním chráničiek aj v prípade stromov s hrubšími kmeňmi.

IMG_20200323_124637

Výhodou týchto chráničov je to, že zamedzia poškodzovaniu kmeňa kosačkami alebo vyžínačmi. Opakované zárezy vedia byť pre mladý stromček v niektorých prípadoch až fatálne. Takisto ako opakované vystavovanie kmeňa a koreňov stromu psiemu moču, ktorý je schopný stromček “spáliť”.

IMG_20200324_101937

Veríme, že týmito opatreniami sa nám podarí udržať stromčeky zdravé a pomôžeme ušetriť Mestskej časti Bratislava-Rača z dlhodobejšieho hľadiska financie. Spoločenská hodnota stromov sa pohybuje od desiatok do stoviek eur, preto je v záujme Miestneho úradu a nás všetkých stromčeky chrániť.