Mnohí mladí sa na Slovensko vrátiť chcú, je nutné im však príchod uľahčiť

Obrázok ku správe: Mnohí mladí sa na Slovensko vrátiť chcú, je nutné im však príchod uľahčiť
13.02.2018 - Oznamy

Napriek tomu, že Slovensko je z pohľadu migrácie tzv. vysielajúca krajina , t.j. viac ľudí zo Slovenska odchádza, než prichádza, mnohí mladí Slováci a Slovenky z Rače sa na Slovensko chcú vrátiť a založiť si tu rodinu. V rámci projektu YOUMIG - zlepšenie inštitucionálnych kapacít a posilnenie spolupráce pri riešení dopadov medzinárodnej migrácie mladých, do ktorého je zapojená mestská časť Rača, sme sa v rámci fokusovej skupiny mladých Račaniek a Račanov do veku približne 40 rokov pýtali na ich motivácie vrátiť sa na Slovensko a na ich skúsenosti s opätovným zaradením sa do spoločnosti. Muži aj ženy, ktorí sa zúčastnili fokusovej skupiny prišli z krátkodobého alebo dlhodobého pracovného, resp. študijného pobytu vo Veľkej Británii, v Rakúsku, Nemecku a  Kanade. 
Jednou z hlavných motivácií vrátiť sa domov bolo založenie si rodiny a osobitne túžba vychovávať svoje deti v kruhu najbližšej rodiny, a to najmä starých rodičov. V tomto smere považovali Raču za vhodné miesto pre založenie si rodiny z hľadiska blízkosti k prírode, vysokej bezpečnosti a s možnosťou dobrých komunitných aktivít, ktoré sa v Rači realizujú. Tieto motivácie boli sprevádzané zlepšujúcou sa ekonomickou situáciou v bratislavskom kraji, osobitne s narastajúcim počtom  zaujímavých pracovných ponúk a dostatočnými zárobkami. 

Miting4

Participant a participantky fokusovej skupiny tiež pomenovali niekoľko nápadov ako zlepšiť verejné služby nielen pre novo-príchodzích obyvateľov. Konkrétne by ocenili viac kultúrnych aktivít pre mladých do 30 rokov, viac ihrísk a voľnočasových miest (napríklad pre trénovanie psov), viac bezbariérových verejných priestorov , možnosť vybaviť úradné úkony efektívnejšie napríklad prostredníctvom emailu alebo telefonátu. Neopomenuli ani nutnosť zlepšenia služieb pre seniorov, napríklad prostredníctvom zavedenia sociálneho taxíku.
Navrátilci tiež vnímajú potrebu zlepšiť služby pre cudzincov, jednak zo strany cudzineckej polície, ale aj samosprávnych inštitúcií a iných miestnych formálnych či neformálnych aktérov. Poukázali napríklad na nutnosť, aby na úrade bola možnosť získavať dôležité informácie a komunikovať aj v angličtine, aby boli dostupné jazykové kurzy slovenského jazyka a komunitné a kultúrne aktivity, do ktorých sa budú môcť zapájať aj cudzinci. 

Viac informácií o projekte môžete nájsť aj TU 

FOTO: PIXABAY