MOR OŠÍPANÝCH: Povinné nahlásenie ošípaných v Rači od jedného kusa

Obrázok ku správe: MOR OŠÍPANÝCH: Povinné nahlásenie ošípaných v Rači od jedného kusa
26.09.2019 - Oznamy

Vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných na Slovensku a v susedných štátoch vám vznikla povinnosť nahlásenia každej jednej ošípanej. Prosíme, pozorne si prečítajte oznam!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto (ďalej len ,,RVPS“) v zmysle § 16 ods. 7 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných na Slovensku, ako aj v susedných štátoch, požiadala o aktualizáciu chovov ošípaných v Rači a zaslanie ich zoznamu.

V tejto súvislosti RVPS opakovane upozorňuje na povinnosť chovateľov registrovať chovy ošípaných už od 1 kusa.

Informáciu o chove ošípaných v rodinných domoch na území Rače môžete nahlásiť e-mailom na adresu: matus.cupka@raca.sk najneskôr do 4.10.2019.