Na Jurave sa buduje obchádzková trasa, tá bude fungovať počas výstavby D4R7

Obrázok ku správe: Na Jurave sa buduje obchádzková trasa, tá bude fungovať počas výstavby D4R7
07.08.2018 - Oznamy

Výstavba diaľničného obchvatu D4R7 sa dotkne aj mestskej časti Rača, konkrétne prevádzky cyklotrasy Jurava v úseku medzi Račou a Svätým Jurom. Práve v tejto časti vznikne Mimoúrovňová križovatka Rača a ďalšie napojenia na nové komunikácie. Súčasná cyklotrasa vedúca pozdĺž cesty II/502 Rača – Svätý Jur bude počas celej doby výstavby obchvatu D4R7 uzatvorená, pričom ešte pred začiatkom výstavby musí spoločnosť vybudovať náhradnú cyklotrasu. Tá je v súčasnosti vo fáze budovania a podľa platného a odsúhlaseného projektu povedie popri vinohrade. Jej povrch bude z asfaltovej drte, kvalita cesty sa teda oproti súčasnému stavu zvýši. Pôjde však o náročnejší kopcovitejší terén, za to s unikátnym výhľadom. 

nova jurava

Spoločnosť D4R7 avizuje, že na cyklotrasách bude počas výstavby obchvatu zaistená bezpečnosť cyklistov i chodcov, napriek tomu by však radi obyvateľov upozornili na zvýšenú opatrnosť vzhľadom na možný pohyb stavebných mechanizmov a automobilov v tejto oblasti. Všetky bezpečnostné opatrenia sú navrhnuté na základe platnej legislatívy, noriem a technických predpisov, a sú prejednané a schválené príslušnými úradmi.

Po dokončení a otvorení križovatky nebude JuRaVa zrušená, ale sa z náhradnej trasy presunie na nové úseky, ktoré budú súčasťou mimoúrovňovej križovatky, pričom aj náhradná trasa ostane cyklistom naďalej k dispozícii.

MUK


D4R7 Construction s.r.o. je konzorciom medzinárodných spoločností- španielskej spoločnosti Ferrovial Agroman a rakúskej firmy Porr Bau. Konzorcium vzniklo za účelom realizácie Obchvatu Bratislavy - projektového riešenia a výstavby 27kilometrového úseku diaľnice D4 a 32 kilometrov rýchlostnej cesty R7.