Na Novohorskej rastie krásna a moderná nová škôlka

Obrázok ku správe: Na Novohorskej rastie krásna a moderná nová škôlka
19.03.2018 - Oznamy

Rokmi schátraná budova bývalých jaslí a následne sanatória pre deti s dýchacími ochoreniami je už od jesene minulého roka v procese veľkej rekonštrukcie. Zveľaďovanie škôl a škôlok bolo od začiatku jednou z priorít súčasného starostu Rače Petra Pilinského a po tom, ako sa samospráve skutočne  podarilo všetky budovy základných a materských kôl v Rači zrekonštruovať, a niektoré aj zväčšiť, a tým vytvoriť nové miesta pre deti, uzatvárame túto ambíciu práve na budove na rohu Novohorskej a Sadmelijskej ulice. 

20180319_091002  20180319_091121

Zväčšovanie existujúcich škôlok a vytváranie nových miest pre deti sa v Rači odzrkadlilo na celkovom počte prijatých a neprijatých detí. Čísla z posledného zápisu hovoria, že na aktuálne prebiehajúci školský rok sa račianskej samospráve podarilo umiestniť až 71 percent detí z celkového počtu odovzdaných prihlášok. „Z tých 111 detí, ktoré sme už nedokázali prijať, bolo 90 s trvalým pobytom v Rači, a navyše 56 z nich malo menej ako 3 roky. Čiže v rámci oficiálnych kritérií, podľa ktorých by sa mali prijímať deti s trvalým pobytom u nás a vo veku od 3 do 6 rokov – ich nebolo umiestnených iba 34. Po dobudovaní novej škôlky na Novohorskej, kde bude môcť chodiť približne 90 detí, by sme teda problém s neprijatými deťmi mali v našej mestskej časti úplne eliminovať,“ vyhlásil račiansky starosta Peter Pilinský, ktorý sa v pondelok 19. marca zúčastnil na stavbe na kontrolnom dni. 

novohorska_povodny_2 mš novohorská3


Na budove ešte stále prebiehajú búracie práce, no pomaly sa prechádza do budovania statických stĺpov. Na základe projektovej dokumentácie tu budú vykonávané rôzne stavebno-technické úpravy pre potreby budúcej škôlky vrátane dobudovania nadstavby a vytvorenia dvoch nových pavilónov. Obrovské vnútorné priestory umožňujú aj dispozičné zmeny oproti pôvodnému usporiadaniu, ktoré budú šité na mieru pre deti od 3 do 6 rokov. Vybuduje sa nová plynová prípojka aj s kotolňou, vymenia sa rozvody elektro, zdravotechniky, zriaďovacích predmetov, samozrejmosťou je nové a kvalitné zateplenie obvodového a strešného plášťa, a tiež sa v areáli vybuduje krásne nové detské ihrisko s rôznymi hracími prvkami.

mš novohorská1  mš novohorská2

„Kým pôvodný rozpočet stavby bol odhadovaný na 851 tisíc €, verejným obstarávaním sme vysúťažili cenu o viac ako 100 tisíc € nižšiu – 730 tisíc €. Navyše sa nám podarilo na rekonštrukciu a nadstavbu na Novohorskej ulici získať dotáciu od Ministerstva pôdohospodárstva vo výške 573 tisíc €,“ povedal starosta Pilinský. „Túto novú materskú školu plánujeme otvoriť na jeseň tohto roku po ukončení celého kolaudačného procesu,“ doplnil starosta. „Avšak už teraz počas zápisu do materských škôl od 23. do 27. apríla, môžu rodičia, ktorí majú záujem umiestniť dieťa do MŠ Novohorská, vyplniť tlačivo, ktoré bude pre nich pripravené v každej našej škôlke.“ 

 mš novohorská4

Vizualizácie: Mgr. arch. Miloš Juráni