Na ťažko dostupných uliciach v Rači pribudli zimné kontajnerové stanovištia

Obrázok ku správe: Na ťažko dostupných uliciach v Rači pribudli zimné kontajnerové stanovištia
28.11.2017 - Oznamy

Spoločnosť OLO aj tento rok pripravilo tzv. zimné stanovištia v ťažko dostupných lokalitách Bratislavy. Ide o dočasne umiestnené zberné nádoby na zmesový komunálny odpad. Vzhľadom na aktuálne poveternostné podmienky a intenzívne sneženie v Bratislave, majú zberné vozidlá mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s., zabezpečujúce odvoz zmesového komunálneho a triedeného odpadu, problém dostať sa najmä do ťažko dostupných a svahovitých lokalít v rámci Bratislavy.
 
Napriek tomu sa naše zberné vozidlá pokúšajú vykonávať odvoz odpadu v stanovených časových harmonogramoch. Prosíme však obyvateľov Bratislavy o trpezlivosť a pochopenie, pokiaľ odvoz odpadu nevykonáme v stanovenom termíne, budeme ho realizovať akonáhle nám to poveternostné podmienky umožnia.
 
V súvislosti s aktuálnym počasím a predpoveďou na najbližšie dni, začne spoločnosť OLO s prípravou tzv. zimných stanovíšť v ťažko dostupných lokalitách Bratislavy skôr, ako bolo v pláne. Ide o dočasne umiestnené zberné nádoby na zmesový komunálny odpad. Tie slúžia ako zberné miesto pre obyvateľov tých bratislavských lokalít, ktoré sú počas zimnej sezóny nedostupné pre našu zvozovú techniku. Pôvodne mali byť zimné stanovištia pripravené od 22. 12. 2017, vzhľadom na aktuálne počasie sa začalo s ich zriaďovaním už 1. 12. 2017.
 
Na zimných stanovištiach budú umiestnené vždy 2 kusy 1 100 l čiernych zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Prosíme obyvateľov, aby do nádob umiestňovali len odpad do nich určený. V prípade ukladania iného, nepovoleného odpadu či objemného odpadu, môžu byť nádoby zo zimných stanovíšť odobraté. Spoločnosť OLO bude pravidelne zabezpečovať odvoz odpadu z týchto stanovíšť. Odvoz odpadu z pôvodných stanovíšť bude vykonaný hneď, ako bude cestná komunikácia pre našu vozovú techniku prejazdná. Zimné stanovištia budú v prevádzke v závislosti od poveternostných podmienok, najneskôr však do 30. 3. 2018.
 
Obyvatelia budú o zimných stanovištiach informovaní formou oznamov distribuovaných do schránok v oblastiach, v ktorých sa budú stanovištia nachádzať. Informácie o zimných stanovištiach budú tiež poskytnuté Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a príslušným mestským častiam. Kompletný zoznam zimných stanovíšť bude umiestnený na webstránke www.olo.sk a občania ďalšie informácie získajú aj na Zákazníckom centre spoločnosti OLO, na tel. č. 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk
 
Príslušný zoznam ulíc, na ktorých budú rozmiestnené zimné stanovištia
 
Prvá etapa

 1. Podkerepušky
 2. Plánky
 3. Horné Židiny, Horská
 4. Tavárikova osada
 5. Popolná, Potočná, Zvončeková, Na medzi, Chladná
 6. Knižkova dolina, Malý Javorník
 7. Mokráň – Záhoň
 8. Vlárska, Bárdošova
 9. Dlhé diely III.
 10. Komonicova, Nad ostrovom
 11. Dlhé diely I. a II
Druhá etapa
 1. Strmé sady
 2. Brižitská
 3. Cesta na Klanec
 4. Podkorunská, Viničná, Dolnokorunská, Gronárska
 5. Osada Svätopluk, Delená, Pod Kobylou, Spätná, Stepná cesta
 6. Štítova
 7. Na hriadkach
 8. Stupavská, Stará Stupavská, Pri kolíske
 9. Červená, Zlatá, Modrý chodník
 10. Zavadilova, Pod srdcom
 11. Snežienkova, Stará Klenová
 12. Strmé sady
 13. Pekná cesta
 14. Neronetova, Lopenická

Na každom stanovišti, ktoré označené nálepkou s číslom a potrebnými informáciami, budú umiestnené vždy 2 kusy 1 100 l čiernych zberných nádob na zmesový komunálny odpad. V mene spoločnosti OLO, a.s. prosíme obyvateľov, aby do nádob umiestňovali len odpad do nich určený. V prípade ukladania iného, nepovoleného odpadu či objemného odpadu, môžu byť nádoby zo zimných stanovíšť odobraté. OLO bude pravidelne zabezpečovať odvoz odpadu z týchto stanovíšť, v prípade extrémneho počasia bude odvoz vykonaný hneď, ako bude cesta pre vozovú techniku prejazdná. Zimné stanovištia budú v prevádzke v závislosti od poveternostných podmienok, najneskôr však do 30. 3. 2018.

Obyvatelia spomínaných ulíc budú o zimných stanovištiach informovaní formou oznamov distribuovaných do schránok.
Popis jednotlivých stanovíšť s fotografiami:
Popolná, Potočná, Zvončeková, Na Medzi, Chladná   

popolna_1

popolna_2


Knižková dolina, Malý Javorník   

knizkova_1

knizkova_2Stupavská, Stará Stupavská, Pri kolíske

stupavska_1 

stupavska_2     Červená, Zlatá, Modrý chodník  

cervena_1

cervena_2


Pekná cesta  

pekna_1

pekna_2