Na Vinobranie prichádza ekologická novinka

Obrázok ku správe: Na Vinobranie prichádza ekologická novinka
08.08.2019 - Oznamy

Na tohtoročnom Račianskom vinobraní chceme čo najviac eliminovať odpad, ktorého každoročne býva niekoľko ton. Preto zavádzame novinku – zálohovateľné plastové poháre. Povinnosťou stánkarov bude používať tieto poháre na predaj svojich nápojov, s cieľom čo najviac zredukovať odpad, ktorý po Račianskom vinobraní každoročne našu mestskú časť znečisťuje.

Stánkari majú možnosť si predobjednať cez on-line rezervačný systém určitý počet pohárov buď 0,5 l, alebo 0,3 l za servisný poplatok 50 eur, ktorý uhradia našej mestskej časti. Za tento poplatok budú mať k dispozícii servis zabezpečujúci dodanie vždy čistých pohárov. Poháre budú stánkarom dopĺňané tak, aby mali objednaný počet pohárov k dispozícii na stánku.

Záloha pohára pre návštevníkov Vinobrania bude jednotná, a to 2 eurá, ktoré budú vrátené návštevníkom po odovzdaní pohára v ktoromkoľvek inom stánku s predajom nápojov. Jediné jednorazové plastové poháre, ktoré budú môcť stánkari používať budú 0,05 l (na tvrdý alkohol).

Takto nám svojou súčinnosťou pomôžete znížiť množstvo vyprodukovaného odpadu.