Na ZŠ Tbiliská precvičovali evakuáciu školy

Obrázok ku správe: Na ZŠ Tbiliská precvičovali evakuáciu školy
19.05.2017 - Oznamy

Dňa 18. mája si na základnej škole Tbiliská precvičovali evakuáciu školy, pri ktorej hasiči predviedli svoje umenie. Dňa 18.5.2017 členovia evakuačnej komisie MČ Bratislava-Rača, evakuačné jednotky, štáb CO a jednotka pre núdzové zásobovanie Základnej školy na Tbiliskej 4 precvičovali činnosť evakuačnej komisie mestskej časti Rača ako aj činnosť evakuačných jednotiek spojených s praktickým nácvikom evakuácie školy po vyhlásení požiarneho poplachu. Po teoretickej príprave sa uskutočnila v rámci praktického nácviku evakuácia žiakov a personálu školy. O 10,03 h bol vyhlásený požiarny poplach a ohlásený na HaZÚ s následným príjazdom zásahovej jednotky HaZÚ Hálkova 3. Po vykonaní zásahu hasiči evakuovaným deťom predviedli ukážku hasenia najnovšou hasičskou technikou. Touto akciou MČ Rača prispela k zdokonaleniu prípravy zodpovedných osôb pre riešenie mimoriadnych udalostí.