Nahláste nefunkčné verejné osvetlenie

http://www.siemens.sk/sites/osvetlenie/osvetlenie_pc.php