Najbližšie termíny na odvoz papiera a plastu spred rodinných domov

Obrázok ku správe: Najbližšie termíny na odvoz papiera a plastu spred rodinných domov
17.12.2017 - Oznamy

Najbližšie termíny na odvoz papierového a plastového odpadu spred rodinných domov vychádzajú na 23. január, 6. február, 20. február, 6. marec 2018.

Hlavnou myšlienkou je uľahčenie separovania odpadu majiteľom rodinných domov a pomoc s odvozom. Túto službu pre majiteľov rodinných domov Rača ponúka bezplatne a môže sa na ňu prihlásiť ktokoľvek, kto má v Rači trvalý alebo prechodný pobyt a je prihlásený do zberu komunálneho odpadu s OLO-m.

Postup prihlásenia je veľmi jednoduchý, stačí urobiť týchto pár krokov a už najbližší termín môžu naši pracovníci odvážať odpad aj spred vášho domu.  
 
 
telefon1. Zavolajte (02/49 11 24 35), napíšte (valeria.pauloviczova@raca.sk) alebo najlepšie osobne navštívte kanceláriu č. 25, na úrade na Kubačovej ulici počas úradných hodín.  

2. Uveďte meno, telefónne číslo, adresu trvalého alebo prechodného bydliska, tiež adresu, z ktorej sa bude odpad odvážať.

3. Preukážte trvalé bydlisko v Rači platným OP alebo prechodné bydlisko v Rači iným dokladom. 

4. Preukážte pravidelný odvoz komunálneho odpadu OLO-m (zmluva s OLO, SIPO, účtenka, šek...)

vrecia 5. Pracovník MÚ vám zadarmo odovzdá plastové vrecia.

pred domom 6. Každý párny utorok skoro ráno (alebo v pondelok večer) vyložte vrecia s papierovým a plastovým odpadom pred bránu vášho domu. 

odvoz 7. Potom už nemusíte nič robiť, naši pracovníci odpad odvezú.