Najväčšie projekty roku 2019

Obrázok ku správe: Najväčšie projekty roku 2019
27.02.2020 - Oznamy

Milí Račania, Mestská časť Bratislava-Rača by Vám rada priblížila naše najväčšie projekty v roku 2019.

Ako sme posúvali školstvo

ZŠ Tbiliská takmer bezbariérová a s novou strechou

V máji  na ZŠ Tbiliská pribudol nový výťah, ktorý pomáha všetkým žiakom a učiteľom s pohybovým znevýhodnením a umožňuje im sa jednoduchšie dostať na poschodie, na ktorom sa nachádzajú odborné učebne. Škola sa tak stala takmer bezbariérovou: https://www.raca.sk/raca-ma-bezbarierovu-skolu/
Tbiliská sa taktiež teší aj novej streche, ktorá skvalitňuje prostredie pre výučbu: https://www.raca.sk/deti-na-zs-na-tbiliskej-ulici-maju-opravenu-strechu/


Ako sme pohli so škôlkami?

Taktiež deti v MŠ Cyprichova majú od septembra zateplenú budovu: https://www.raca.sk/materska-skola-na-cyprichovej-ulici-ma-od-konca-septembra-nove-zateplenie/

Práce na MŠ Novohorská nevyšli úplne podľa plánu. V septembri 2018 sme boli nútení odstúpiť od zmluvy s pôvodným dodávateľom a začať nové výberové konanie: https://www.raca.sk/raca-odstupila-od-zmluvy-so-zhotovitelom-skolky-na-novohorskej-ulici-hlada-nahradu/  Robíme však všetko pre to, aby MŠ Novohorská mohla otvoriť svoje brány pre račianskych škôlkárov na jar 2020: https://www.raca.sk/aktualne-informacie-k-materskej-skole-novohorska/
27. 2. 2020 sa však už začalo kolaudačné konanie. Po zapracovaní pripomienok dotknutých orgánov by v priebehu mesiaca marec malo byť vydané kolaudačné rozhodnutie (o presnom dni jeho právoplatnosti budeme informovať), potom sa začne proces zaraďovania škôlky do siete (v apríli), následne ihneď po zaradení a priradení IČO začne zápis detí (prelom apríla a mája). Rodičia budú informovaní o upresnených termínoch po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.


MČ Bratislava-Rača poskytne svojím učiteľkám a učiteľom zvýhodnené bývanie

Začiatkom novembra 2019 začala MČ Bratislava-Rača s rekonštrukciou bytu vo svojom vlastníctve - Na pasekách 22. Rekonštrukcia bola ukončená koncom januára 2020 a byt poslúži učiteľkám a učiteľom pracujúcim pre naše školy. 

Mestskej časti Bratislava-Rača záleží na zotrvaní mladých pedagógov v školstve a tak prichádza  so zaujímavou ponukou, ako benefitom,  pre niekoľkých mladých učiteľov, ktorí by mali záujem pracovať v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-Rača. Tým benefitom bude možnosť prenájmu jednej z izieb v novozrekonštruovanom byte Na pasekách za primeraný mesačný nájom. Týmto spôsobom budú mať záujemcovia možnosť pracovať a žiť v Rači.
https://www.raca.sk/mc-bratislava-raca-poskytne-svojim-ucitelkam-a-ucitelom-zvyhodnene-byvanie/


Problém s nedostatkom miest na základných školách

Snáď najväčším projektom, ktorým sa Mestská časť Bratislava-Rača zaoberala počas roka 2019 je rozšírenie kapacít obecných škôl, aby boli schopné prijať všetkých račianskych prvákov: https://www.raca.sk/starosta-sa-zaujima-o-osud-prvacikov/ Najdiskutovanejšou alternatívou bola isto rekonštrukcia budovy bývalej školy Plickova, ktorú sa nám v spolupráci s Magistrátom podarilo získať od mesta späť do našej správy. Plán zrekonštruovať budovu v spolupráci so súkromným investorom však nakoniec neprešiel cez Miestne zastupiteľstvo (https://www.raca.sk/skola-felix-v-raci-nebude/ ) a preto naďalej intenzívne pracujeme na ďalších alternatívach, ktorými sú prístavba na Tbiliskej či elokované triedy v budovách SOŠMIŠ na Hlinickej alebo SOŠ
Na pántoch.

Nová škôlka plánovaná v budove Tramín
Ešte v roku 2018 sa podarilo odkúpiť budovu bývalej vinárne Tramín na Kadnárovej ulici do majetku Rače. V roku 2019 sme vysporiadali aj pozemok pod budovou, ktorý patril hlavnému mestu.  Dali sme spracovať architektonickú štúdiu, ktorá overila vhodnosť pozemku na vybudovanie predškolského zariadenia. Pôvodná stavba sa ukázala ako nevhodná na rekoštrukciu, preto architekti odporúčajú jej zbúranie a postavenie novej budovy, ktorá bude flexibilná a po čase ju bude možné zmeniť na inú funkciu napr. sociálne služby. Ak by bol projekt úspešný, tak by pribudli 4 nové triedy pre cca. 80 škôlkarov.
https://www.facebook.com/groups/priateliarace/permalink/10157320902297670/
 

 

Životné prostredie, verejné priestranstvá

S obnovou zastávok MHD pomohli aj dobrovoľníci

Dominantným prvkom zastávok sú často počmárané prístrešky z bakelitu či plechu, ktoré chránia cestujúcich pred vplyvmi počasia na električkovej radiále, alebo na významnejších autobusových zastávkach.
V roku 2019 sme sa preto rozhodli postupne zrevitalizovať tieto prístrešky, ktorým dominujú predovšetkým väčšie i menšie výtvory miestnej sprejerskej komunity. Ako mestská časť sme sa s touto iniciatívou zapojili do podujatia Naše Mesto 2019: https://www.raca.sk/s-obnovou-zastavok-mhd-pomohli-aj-dobrovolnici/


Detské ihriská sú bezpečnejšie a inkluzívnejšie

Od jesene sme začali s revitalizáciou ihrísk. Po identifikácii nevyhovujúcich hracích prvok došlo k ich demotáži a postupnej výmene. Najviac nás teší, že sa nám podarilo s podporou Bratislavského samosprávneho kraja namontovať aj inkluzívne prvky, ktoré poslúžia aj deťom s telesným znevýhodnením: https://www.raca.sk/raca-pokracuje-s-obnovou-detskych-ihrisk/


 

Pasportizácia stromov, lavičiek a košov

Prehľadný katalóg majetku MČ zabezpečí rýchlejšiu a efektívnejšiu údržbu stromov a pomôže identifikovať miesta, na ktorých lavičky či koše chýbajú. Pilotný projekt pasportizácie bol úspešne ukončený na Komisárkach a našim cieľom je do konca roka 2020 mať zmapované celé územia našej mestskej časti.


Odstránili sme minimálne 25 ton čienych skládok

Prostredníctvom portálu Odkazprestarostu.sk, kapacít inšpektorov verejného poriadku a aktívnej verejnosti sa nám podarilo identifikovať 108 lokalít s väčším výskytom odpadu vo forme menších (3-19 vriec odpadu) alebo väčších (20 a viac vriec) čiernych skládok. Tie sa nachádzali najmä v lokalitách Žabí majer či Na Pántoch, ale aj v návštevnícky obľúbených račianskych vinohradoch alebo v okolí Knížkovej doliny i ďalších miestach. Celková váha nazbieraného odpadu dosiahla približne 25 ton: https://www.raca.sk/25-ton-odpadu-z-ciernych-skladok-v-raci-likvidujeme-aj-dalsie/


Zeleň v Rači

Podarilo sa nám vysadiť 26 nových stromov a 2 460 trvaliek. Zároveň sme nekosili 23 lúk a orezasli 1 096 stromov. Kompletnú bilanciu od Oddelenia životného prostredia a dopravy si môžete pozrieť tu: https://www.raca.sk/bilancia-2019-oddelenie-zivotneho-prostredia-a-dopravy/


 

Opravy chodníkov a ciest

Oprava kruhového objazdu na Námestí Andreja Hlinku
Od konca júla prebiehali práce na kruhovom objazde na Námestí Andreja Hlinku. Dlažobné kocky boli nahradené betónovým podlažím. Dôvodom na úpravu bolo problémové prechádzanie a vytáčanie sa v tomto kruhovom objazde najmä pre väčšie autá: https://www.raca.sk/zvacsenie-kruhoveho-objazdu-na-namesti-andreja-hlinku/

Pomohol nám aj Magistrát

V auguste spustilo Hlavné mesto SR Bratislava opravu ulice Pri Šajbách v našej mestskej časti v dĺžke asi 1554 metrov jazdného pruhu. Oprava sa týkala úseku od koľajníc po križovatku so Sklabinskou v oboch jazdných pruhoch.
Taktiež sa mestu podarilo opraviť tankodrom na Peknej ceste smerom k lesoparku a dokonca v rekordnom čase, kedy už za 24 hodín bola cesta hotová.


Rača má novú mobilnú aplikáciu aj elektronickú informačnú tabuľu

septembri 2019 MČ Rača spustila aj mobilnú aplikáciu SOM RAČA, ktorú si občania môžu ľahko stiahnuť do svojich mobilných zariadení. Podľa vicestarostky Lenky Antalovej Plavuchovej„Aplikácia SOM slúži na zlepšenie komunikácie s obyvateľmi tak, aby informácie o mieste, kde žijú a službách, ktoré môžu využívať, mali vždy pri sebe v mobile. Je to spôsob obojstrannej modernej komunikácie medzi úradom a občanmi.“
 Od polovice septembra 2019 sa Mestská časť Bratislava-Rača pripojila k moderným úradom, ktoré nahrádzajú množstvo tlačených papierových dokumentov elektronickou úradnou tabuľou. Táto je umiestnená pred Miestnym úradom na Kubačovej ulici. Elektronická úradná tabuľa predstavuje moderný a interaktívny spôsob informovania občanov a poskytuje obyvateľom všetky informácie zverejňované na webovskom sídle www.rača.sk.
https://www.raca.sk/raca-ma-novu-mobilnu-aplikaciu-aj-elektronicku-informacnu-tabulu/


 

Vinobranie prinieslo novinky

Mestská časť Bratislava- Rača sa pri organizovaní Vinobrania v roku 2019  rozhodla eliminovať odpad, ktorého každoročne býva niekoľko ton. Preto sa zaviedla novinka – zálohovateľné plastové poháre. Povinnosťou stánkarov bolo používať tieto poháre na predaj svojich nápojov, s cieľom čo najviac zredukovať odpad, ktorý po Račianskom vinobraní každoročne našu mestskú časť znečisťuje: https://www.raca.sk/na-vinobranie-prichadza-ekologicka-novinka/
Okrem zálohovateľných pohárov boli na Vinobraní k dispozícii aj koše na plast, papier a kompostovateľný odpad. Pri týchto stanovištiach ste mohli stretnúť pracovníkov, ktorí pomáhali návštevníkom správne vytriediť odpad.
Taktiež ste mohli navštíviť Koloničovú kúriu či komunitnú uličku, kde sa predstavili miestne neziskové organizácie, spolky a združenia. Novinkou bola aj detská zóna pri Nemeckom kultúrnom dome so slamenou pevnosťou.

Račianske vinobranie 2019


MČ Bratislava-Rača poskytuje byty pre OZ Vagus

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača schválilo pridelenie dvoch bytových jednotiek v ubytovni na Kadnárovej 94 pre OZ Vagus.  Ide o jeden 1-izbový a jeden 3-izbový byt, ktoré budú poskytnuté občianskemu združeniu na účely ukončenia bezdomovectva od decembra 2019.
https://www.raca.sk/mc-bratislava-raca-poskytne-byty-pre-oz-vagus/         


Otvorili sme športovo-telovýchovné zariadenie Tbiliská

V novembri sme slávnostne otvorili športovo-telovýchovné zariadenie Tbiliská. Rekonštrukcia zahŕňala:
  • demontáž pôvodného futbalového ihriska a antukovej atletickej dráhy
  • tartanova atletická dráha
  • futbalové ihrisko s umelým trávnikom III. generácie a umelým osvetlením
  • repasácia schodiskového hľadiska
  • tienenie schodiskového hľadiska
 Do prevádzky bola uvedená aj nová atletická dráha a futbalové ihrisko, ktoré boli počas oficiálneho otvorenia symbolicky pokrstené prvým odbehnutým kolom a prvým výkopom na bránku: https://www.raca.sk/slavnostne-sme-otvorili-sportovo-telovychovne-zariadenietbiliska/

 


Príbeh Koloničovej kúrie

V septembri, počas Vinobrania, sme otvorili brány Koloničovej kúrie pre verejnosť. Zároveň sme zbierali podnety od občanov, aby sme vedeli vyhodnotiť, čo by najviac ocenili v zrekonštruovanej kúrii. O ankete sa dočítate tu: https://www.raca.sk/mame-vysledky-ankety-tykajuce-sa-buduceho-obsahu-kolonicovej-kurie/
S kúriou sme sa zapojili do grantového programu Ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom. V marci 2020 sa dozvieme, či bola naša žiadosť úspešná a budeme sa môcť pustiť do rekonštrukcie tohto objektu.
Do celého procesu plánovania obnovy Kúrie boli zapojení aj občania a výsledok tohto procesu si môžete pozrieť v tejto brožúre: https://www.raca.sk/data/att/9647.pdf
 

Rača má svoj dobrovoľný hasičský zbor

Miestne zastupiteľstvo našej mestskej časti na zastupiteľstve 18.6. zriadilo Dobrovoľný hasičský zbor mestskej časti Bratislava-Rača. Veliteľkou DHZO sa stala Mgr. Daniela Olenočinová.
https://www.raca.sk/nasa-mestska-cast-ma-oficialny-dobrovolny-hasicsky-zbor/

 

V Rači pribudne skatepark

Mestská časť Bratislava-Rača postaví nový skatepark. Autormi architektonickej štúdie Račianskeho skateparku je ateliér Unicorn/Unicron. Skatepark vznikne na mieste staršieho asfaltového ihriska na Tbiliskej ulici v Rači. Plánované otvorenie skateparku má byť najneskôr na jar v roku 2020. Okrem skateparku pribudnú aj prvky na parkour a streetball, ako aj oddychové lavičky a upravia okolitú zeleň. Celkový rozpočet odhaduje mestská časť na 70-tisíc eur a financovaný má byť z rozpočtu Rače, z dotácie hlavného mesta a časť dofinancujú z grantu na zveľadenie verejných priestranstiev.
„Naším cieľom je zabezpečiť verejnú športovú plochu pre staršie deti a mladých ľudí, ktorí majú radi mestské športy. Takéto športoviská v Bratislave veľmi chýbajú,“ uviedla Antalová-Plavuchová.


https://bratislava.sme.sk/c/22132966/v-raci-postavia-prvy-profesionalny-skatepark-v-bratislave.html