Národná kampaň: Do práce na bicykli

Obrázok ku správe: Národná kampaň: Do práce na bicykli
03.03.2020 - Mesto

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlasuje národnú kampaň s názvom - Do práce na bicykli (DPNB). Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktoré sa v termíne od 1. marca do 7. mája 2020 a v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrujú na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

 Hlavným cieľom kampane je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Kampane na podporu cyklistickej dopravy prebiehali vo viacerých mestách. Počas nich sa zistilo, že keď určitá časť obyvateľov začala častejšie používať bicykel, zároveň tým vzrástla aj priemerná rýchlosť osobných automobilov. Zvýšením podielu cyklistickej dopravy pribudlo na uliciach viac voľného miesta, a v konečnom dôsledku to ocenili všetci užívatelia verejného priestoru, vrátane motoristov. Procesy zmien, myslenia a konania ľudí vo vyspelejšej časti Európy a nastúpený trend už viac rokov smerujú k trvalo udržateľnému rozvoju miest. Faktom je, že väčšinou začal zdola – z radov obyvateľov, aktivistov a iniciatív, ktorí cítili, že zmena je potrebná.