Naša mestská časť má oficiálny Dobrovoľný hasičský zbor

Obrázok ku správe: Naša mestská časť má oficiálny Dobrovoľný hasičský zbor
26.06.2019 - Oznamy

Miestne zastupiteľstvo našej mestskej časti na poslednom zastupiteľstve 18.6. zriadilo Dobrovoľný hasičský zbor mestskej časti Bratislava-Rača. Veliteľkou DHZO sa stala Mgr. Daniela Olenočinová. „Vítam, že sa v Rači zriadil Dobrovoľný hasičský zbor a určite to oceníme nielen pri kultúrnych podujatiach, ale aj pri životných pohromách, nehodách a iných nečakaných udalostiach, kedy bude účasť DHZ naozaj nutná,“ ocenila vznik DHZ vicestarostka Rače Lenka Antalová Plavuchová. 

Dobrovoľný hasičský zbor je základným článkom organizácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR, ktorá je občianskym združením. Všetci členovia vykonávajú povinnosti spojené s fungovaním bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase. DHZO vykonáva záchranné práce pri požiaroch, povodniach, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach, podľa vybavenia jednotky.

Členstvo v DHZO je podmienené dovŕšením veku 18, ako aj zdravotnou a právnou spôsobilosťou. Medzi základné úlohy spojené s činnosťou DHZO zaradenej do najnižšej kategórie patrí najmä vykonanie samostatného zásahu pri menších požiaroch v exteriéri a v prírodnom prostredí, podpora a tylové zabezpečenie hasičských jednotiek pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov alebo pri požiari v prírodnom prostredí, zásahová činnosť pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity a povodne.

DHZ mestskej časti Rača sa už od začiatku roka zúčastnil na viacerých akciách, ktoré zabezpečoval z hľadiska požiarnych asistenčných služieb aj záchranných asistenčných služieb, pomáhal mestskej časti s odhŕňaním snehu počas zimných mesiacov a neustále organizuje školenia pre svojich členov.