Naša mestská časť získala 2. miesto v hodnotení portálu Odkaz pre starostu

Obrázok ku správe: Naša mestská časť získala 2. miesto v hodnotení portálu Odkaz pre starostu
06.06.2019 - Oznamy

Dnes odovzdával portál Odkazprestarostu.sk ocenenie Zlaté vedro samosprávam, ktoré za rok 2018 najlepšie riešili svoje podnety. Ceny sa udeľovali v dvoch kategóriách – riešenie podnetov a komunikácia. Naša mestská časť obsadila skvelé druhé miesto v riešení podnetov obyvateľov na tomto portáli za rok 2018 v kategórií samospráv nad 20 000 obyvateľov. Prvenstvo v kategórii obhájilo mesto Trnava a tretie miesto získalo mesto Levice.
„Okrem percenta vyriešených podnetov berieme do úvahy aj ich náročnosť a celkový počet podnetov, ktoré občania samospráve nahlásili,” vysvetľuje projektový manažér Odkazprestarostu.sk Martin Kollárik. Podnety sú rozdelené do piatich kategórii podľa náročnosti a samospráva získava lepšie hodnotenie aj za rýchle riešenie problémov.

Mestská časť Rača vyriešila v minulom roku z 223 podnetov až 177, čo predstavuje 79, 37 %. Pričom za rok 2017 sme si odniesli tretie miesto so 78,62 %-ami. Veľká vďaka patrí našim bývalým zamestnankyniam - bývalej vedúcej Oddelenia životného prostredia Anne Juskovej a bývalej hovorkyni MČ Eve Miklánkovej, a nášmu administrátorovi Tomášovi Štěpánovi, ktorí majú nespochybniteľnú zásluhu na výbornom umiestnení našej mestskej časti . Ocenenie si za mestskú časť prevzal súčasný vedúci Oddelenia životného prostredia a dopravy Matúš Čupka.

ops

Odkaz pre starostu vytvorila v roku 2010 mimovládna organizácia Inštitút SGI. Pomocou internetovej stránky a mobilnej aplikácie umožňuje obyvateľom samospráv nahlasovať rôzne typy nedostatkov, ktoré ich vo verejnom priestore obce či mesta trápia a môžu tak komunikovať o ich riešení priamo so samosprávou. Počas viac ako deviatich rokov sa na Odkaze pre starostu vyriešilo takmer 30 tisíc podnetov od občanov a v súčasnosti ho využíva viac ako 23 tisíc užívateľov.