Návrh starostu Pilinského na bezplatnú dopravu MHD aj pre držiteľov zlatej Janského plakety mestská rada podporila

Obrázok ku správe: Návrh starostu Pilinského na bezplatnú dopravu MHD aj pre držiteľov zlatej Janského plakety mestská rada podporila
09.02.2018 - Oznamy

Na februárovom zasadnutí mestskej rady sa prerokovával materiál o rozšírení bezplatnej dopravy pre vybrané skupiny cestujúcich v bratislavskej MHD. Materiál navrhoval priznať zľavu len pre mimobratislavských ťažko zdravotne postihnutých žiakov a študentov navštevujúcich špeciálne školy na území Bratislavy. Dokument sa síce zaoberal aj darcami krvi - držiteľmi zlatej plakety prof. MUDr. Janského s trvalým pobytom v Bratislave, priznanie bezplatnej dopravy pre nich však nezahŕňal. Až návrh starostu Rače Petra Pilinského rozšíriť bezplatnú prepravu v MHD aj pre držiteľov zlatej Janského plakety členovia mestskej rady jednohlasne schválili.
 
„Akákoľvek motivácia k tomu, aby ľudia robili túto záslužnú a obetavú vec, akou je darovanie krvi, je veľmi dôležitá. Som presvedčený, že pravidelné darovanie krvi je určite dôvod na benefit, akým je bezplatné cestovanie hromadnou dopravou,“ povedal račiansky starosta Peter Pilinský.
 
Od roku 2015 bezplatne cestujú len držitelia diamantovej plakety prof. MUDr. Janského s trvalým pobytom v Bratislave. „Viacnásobní darcovia krvi stratili rokmi viaceré výhody, v minulosti mali zľavy v kúpeľoch, bezplatne cestovali MHD, v nemocniciach a u lekárov nemuseli platiť niektoré poplatky, mali nárok na deň voľna a mohli si uplatňovať daňové úľavy. Opätovné zavedenie bezplatnej prepravy aj pre držiteľov zlatej Janského plakety považujem za prejav sociálnej politiky mesta a poďakovania za túto dobrovoľnú a nezištnú činnosť,“ doplnil Pilinský.
 
Konečné rozhodnutie bude na poslancoch mestského zastupiteľstva. „Bol by som rád, keby tento návrh kolegovia v zastupiteľstve podporili a držiteľom „zlatej Janského plakety a vyššej“ s trvalým pobytom v Bratislave umožnili uplatniť si 100 % zľavu na cestovaní,“ uzavrel Pilinský.