Nedostupnosť telefonického spojenia budovy MÚ na Kubačovej ul. 21.

Obrázok ku správe: Nedostupnosť telefonického spojenia budovy MÚ na Kubačovej ul. 21.
01.08.2018 - Oznamy

Z dôvodu nevyhnutných servisných prác  a modernizácie telekomunikačnej infraštruktúry bude dňa 2.8.2018 /štvrtok/ od cca 10.00 hod. nedostupné telefonické spojenie budovy MÚ na Kubačovej ul. 21