Nominácie na Račianske srdce 2020 len do konca roka

Obrázok ku správe: Nominácie na Račianske srdce 2020 len do konca roka
02.12.2020 - Kultúra

Odovzdávanie Račianskeho srdca 2019 v zasadačke v Obecnom dome na Alstrovej 249. Žiaľ, pandémia koronavírusu nám nedovolila usporiadať slávnostnú ceremóniu v Nemeckom kultúrnom dome, na akú sme zvyknutí. V rámci hygienických opatrení sme ocenenie odovzdali v komornej atmosfére bez publika či občerstvenia.

Nominácie na Račianske srdce 2020 len do konca roka

Do 31. 12. 2020 máte možnosť nominovať svojho favorita ne ocenenie Račianske srdce. Viac informácií sa dozviete TU.


Laureáti Račianskeho srdca 2019IMG_7125


PaedDr. Anna Holováčová

Anna Holováčová získala ocenenie v oblasti vzdelávania a školstva. Pôsobí na ZŠ Tbiliská. Takmer celý svoj profesijný život zasvätila učiteľskej práci pre mestskú časť Bratislava-Rača. Trvalými znakmi jej práce sú húževnatosť, nasadenie, skvelý prístup k žiakom a životný optimizmus. Svojou vitalitou a elánom dáva príklad nielen študentom, ale aj kolegom v práci. Dominuje u nej ľudskosť a empatia. Je mimoriadne pracovitá a má zmysel pre spravodlivosť. Za roky pedagogickej praxe sa vypracovala na pedagóga vysokých odborných aj morálnych kvalít. Je autorkou viacerých publikácií pre žiakov na 1. stupni. 


IMG_7156


Eva Dekanová

Eva Dekanová získala ocenenie v oblasti kultúry. Už vyše dvadsať rokov vedie klub paličkovanej čipky v kultúrnom stredisku na Žarnovickej ul. v Rači. Pod jej dlhoročným vedením členky klubu reprezentujú mestskú časť Bratislava-Rača svojimi čipkárskymi prácami na rôznych výstavách na Slovensku i v zahraničí. 


IMG_7140
 

Ing. Milan Depeš

Milan Depeš je vzorom občana zaujímajúceho sa o dobro komunity, v ktorej so svojou rodinou žije už 45 rokov. Od roku 2002 venoval mnoho času a pozornosti dianiu v mestskej časti a práci miestneho úradu a miestneho zastupiteľstva. Pravidelne sa zúčastňuje na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a poslaneckých dní, aby riešil podnety, ktoré získava od občanov. Na ocenenie ho navrhli poslanci Milada Dobrotková, Róbert Pajdlhauser, Ján Polakovič. Taktiež vlastníci bytových pristorov na Karpatskom námesti, Miroslav Ščibrany a docent Michal Krištofič. Ako odborník na stavebníctvo pomáha pri rozpočtových zámeroch MČ Bratislava-Rača. Bol aktivistom pri realizácii stavebných prác TŠ Tbiliská a pomáhal splniť podmienky na získanie financií z eurofondov. Za sedemnásť rokov podal vyše tristo podnetov, pripomienok a návrhov na zlepšenie práce miestneho úradu, na úspornejšie hospodárenie s verejnými prostriedkami a na skvalitnenie života obyvateľov Rače. Svojím konaním sa výrazne podieľal na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v MČ Bratislava-Rača.


IMG_7162
 

Cyril Sekerka

Ocenenie prišla prevziať pani Sekerková, manželka laureáta. 

Pánovi Sekerkovi udeľuje miestne zastupiteľstvo ocenenie za celoživotnú aktívnu činnosť pri práci s mládežou v oblasti športu, dlhoročné organizovanie športových a kultúrnych podujatí a nezištnú pomoc občanom v lokalite Východné-Rendez. 


IMG_7147
 

Ing. Ján Longa

 Ján Longa aktívne pracuje s mládežou v oblasti športu, dlhoročne organizuje športové podujatia, zapája sa do spoločenského, kultúrneho a športového života v Rači. Dlhoročne vedie karate oddiel TJ Rapid Bratislava v Rači.

Mgr. Miroslav Dudlák, MBA

Miroslav Dudlák patrí medzi aktívnych lídrov viacerých račianskych občianskych združení a platforiem. Prípravou kvalitných projektov a ich dôkladným spracovaním Miroslav Dudlák získal alebo pomohol nezištne a bez nároku na akúkoľvek odmenu získať pre Raču a jej obyvateľov v rámci rôznych drobných grantov a dotácií desaťtisíce eur, ktoré zlepšujú život a služby obyvateľom mestskej časti a komunitám.