Nominácie pre Račianske srdce 2021 len do konca roka

Obrázok ku správe: Nominácie pre Račianske srdce 2021 len do konca roka
04.11.2021 - Kultúra

Račianske srdce sa udeľuje významným osobnostiam Rače, ktoré výraznou mierou prispeli k skvalitneniu života v našej mestskej časti v akejkoľvek oblasti – športe, kultúre, vede, výskume, vzdelaní alebo aj v sociálnej či spoločenskej oblasti. Nominácie na ocenenie Račianske srdce 2021 môžete do konca kalendárneho roka posielať na adresu Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava s heslom na obálke „Račianske srdce 2021“. alebo na e-mail david.slahucka@raca.sk

Úplná nominácia vrátane súhlasu nominovaného musí byť mestskej časti doručená najneskôr do 31. 12. 2021 tak, ako to určuje štatút ocenenia.

Viac informácií získate na stránke: https://www.raca.sk/racianske-srdce/